Καλάθι

List courses

Free
14 Οκτωβρίου 2022 03:36 / 5 Modules
Σε αυτό το μάθημα θα εντρυφήσουμε στη φύση της ερωτικής αγάπης, ειδομένης από τη σκοπιά της Θετικής Ψυχολογίας. Αναδύεται μια νέα οπτική της αγάπης ως στιγμιαία, κοινή βίωση θετικών συναισθημάτων που συνηχούν.
 • " />
  Elena Koliou
 • 6 Students
 • Μαθήματα Θετικής Ψυχολογίας
id: 2419
Total lessons: 11
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
22 Οκτωβρίου 2022 17:20 / 1 Modules
 • " />
  Nafsika Athanassoulis
 • 3 Students
 • Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας,Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας – για όλους
id: 1657
Total lessons: 6
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
19 Οκτωβρίου 2022 01:04 / 6 Modules
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να σε εισαγάγει στη Θετική Ψυχολογία και στις βασικές αρχές που διέπουν αυτόν τον κλάδο. Η επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας μελετά την ανάπτυξη και την προαγωγή της ευημερίας στο άτομο και στο κοινωνικό περιβάλλον, διερευνώντας το πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε ψυχικές δυνάμεις του χαρακτήρα μας, όπως η ψυχική ανθεκτικότητα και το νόημα στη ζωή.
 • " />
  Elena Koliou
 • 28 Students
 • Μαθήματα Θετικής Ψυχολογίας
id: 1204
Total lessons: 25
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
21 Οκτωβρίου 2022 17:31 / 1 Modules
 • " />
  Nafsika Athanassoulis
 • 12 Students
 • Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας,Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας – για όλους
id: 1663
Total lessons: 4
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
24 Οκτωβρίου 2022 11:16 / 3 Modules
 • " />
  Nafsika Athanassoulis
 • 18 Students
 • Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας,Μαθήματα Πρακτικής Φιλοσοφίας – για όλους
id: 1283
Total lessons: 11
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
26 Οκτωβρίου 2022 19:20 / 0 Modules
 • " />
  humanfm
 • 2 Students
 • Άλλα Εργαλεία Ευ Ζην
id: 3584
Total lessons: 0
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
26 Οκτωβρίου 2022 19:30 / 0 Modules
 • " />
  humanfm
 • 2 Students
 • Άλλα Εργαλεία Ευ Ζην
id: 3590
Total lessons: 0
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
26 Οκτωβρίου 2022 20:01 / 0 Modules
 • " />
  humanfm
 • 6 Students
 • Άλλα Εργαλεία Ευ Ζην
id: 3597
Total lessons: 0
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα
Free
27 Οκτωβρίου 2022 11:48 / 0 Modules
 • " />
  humanfm
 • 5 Students
 • Ομιλίες
id: 3656
Total lessons: 0
Total quizes: 0
Δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το μάθημα