Καλάθι

Νίκη Γεωργούτσου

Νίκη Γεωργούτσου

Product Manager της HFM με περισσότερα από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στο χώρο της έρευνας αγοράς καταναλωτικών αγαθών, μεταπτυχιακό στη Διοικητική επιστήμη (University of Southampton) και προπτυχιακό στα Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).