Καλάθι

Αγγελική Άλπου

Αγγελική Άλπου

Associate Product Manager της HFM, με προϋπηρεσία στην εσωτερική διαχείριση και προπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΒΑ, Πανεπιστήμιο του Πειραιά). Παράλληλα διευρύνει τις σπουδές της στον κλάδο των Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΒΑ, Πανεπιστήμιο του Πειραιά).