Καλάθι

Member TOS Page

1. Εισαγωγή
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Human Flourishing Movement Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Human Flourishing Movement ΑΜΚΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 165160301000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Καλώς ορίσατε στην κοινότητά μας, το διαδικτυακό τόπο www.humanfm.org (στο εξής «διαδικτυακός τόπος» ή «Κοινότητα Θετικής Ψυχολογίας»), που αποτελεί ιδιοκτησία της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Human Flourishing Movement Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Human Flourishing Movement ΑΜΚΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 165160301000 (εφεξής η «Εταιρεία»). Ο διαδικτυακός τόπος μας σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας. Τόσο στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

Με την είσοδό σας στη Κοινότητα της Θετικής Ψυχολογίας, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. H Human Flourishing Movement δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ιστότοπου της Human Flourishing Movement μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση της ιστοσελίδας της Human Flourishing Movement.

2. Ορισμοί
Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό.
o«Εταιρεία» ή «Ηuman Flourishing Movement» ή «HFM» είναι η Εταιρεία Human Flourishing Movement.
o«Ιστοσελίδα» ή «διαδικτυακός τόπος» ή «Κοινότητα Θετικής Ψυχολογίας» ή «site» ή «ιστότοπος» είναι η ιστοσελίδα «www.humanfm.org» που διατηρεί η Εταιρεία και συμπεριλαμβάνει το «Περιεχόμενο».
o«Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα διαδικτυακά μαθήματα, τα γραφικά, λογότυπα, τα οπτικοακουστικά μέσα, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
o«Συνεργάτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την Εταιρεία, του οποίου οι υπηρεσίες φιλοξενούνται και προωθούνται στην Ιστοσελίδα.
o«Συνδρομητική υπηρεσία» – είναι επιλογή εγγραφής μέλους στην κοινότητα της Human Flourishing Movement.
o«Free Membership» ή «Δωρεάν εγγραφή» – η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στην κοινότητα της HFM.
o«Premium Membership» ή «Premium εγγραφή» ή «Premium συνδρομή» – η εγγραφή στην τριμηνιαία συνδρομή της κοινότητας μας που απαιτεί πληρωμή και ανανεώνεται αυτόματα.
o«Συνδρομητής» ή «Μέλος» – είναι τα εγγεγραμμένα μέλη σε συνδρομητική υπηρεσία.
o«Free members» ή «Free μέλη» – τα μέλη που έχουν εγγραφεί στη free membership.
o«Premium members» ή «Premium μέλη» – τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην premium membership.
o«Χρήστης», «πελάτης», «επισκ’επτης» είναι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
o«Προϊόν» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση μέσα από την Ιστοσελίδα του e-shop που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό μας τόπο.
o«Καλάθι Αγορών» είναι η ηλεκτρονική παραγγελία που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα προϊόντα από τον Χρήστη.
o«μαθήματα online» ή «διαδικτυακά μαθήματα» ή «online courses» είναι τα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται μέσα από την κοινότητα της Human Flourishing Movement. (κάποια είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη (Free & Premium) ενώ κάποια μόνο στα μέλη της Premium συνδρομής).

3. Περιορισμός Ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή από τους υπαλλήλους αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας και έχουν την αντίστοιχη βιβλιογραφία όπου χρειάζεται. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Εταιρείας προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.
Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό/ιούς κλπ. Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο στην οθόνη του  εκάστοτε προσωπικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, laptop δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που εφαρμόζονται από την εκάστοτε κατασκευάστρια Εταιρεία του hardware και του software.

Τέλος αναφέρεται ότι, εκτός αν άλλως ρητά απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν υποβάλλουμε παρατηρήσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλους όρους (ρητούς ή σιωπηρούς) σε σχέση με την παροχή του Site, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς σε σχέση με την πληρότητα, την ακρίβεια και το νόμισμα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο ή σε σχέση με την ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλόλητα για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

(Παρακαλώ όπως διαβάσετε επιπλέον και τους σχετικούς όρους περιορισμούς ευθύνης που αναφέρονται συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών e-shop όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο Α.8.9)

4. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους – Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών τόπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των διαδικτυακών τόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

5. Συνδρομητική Υπηρεσία – Εγγραφή στην Κοινότητα HFM
Ο διαδικτυακός τόπος μας σας προσφέρει την επιλογή να εγγραφείτε σε μία από τις διαθέσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες και να γίνει έτσι μέλος της κοινότητάς μας. Ο καθένας μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην κοινότητά μας και να απολαμβάνει το σχετικό υλικό που προσφέρει η δωρεάν συνδρομή. Επιπλέον υπάρχει και η συνδρομή με πληρωμή όπου το εκάστοτε μέλος καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο θα μπορεί να απολαμβάνει περισσότερες και επιπρόσθετες υπηρεσίες και να είναι μέλος της κοινότητά μας. Για την επιλογή εγγραφής μέλους με πληρωμή, η συνδρομητική υπηρεσία λειτουργεί με αυτόματη ανανέωση που επιτρέπει στους συνδρομητές της να έχουν επιπλέον πρόσβαση σε εκδηλώσεις, διαδικτυακά βίντεο, μαθήματα online, παρουσιάσεις online, δραστηριότητες online και διαδικτυακά βιβλία ή διαδικτυακά άρθρα και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό μέσω υπολογιστή, ηλεκτρονικής ταμπλέτας, κινητό τηλέφωνο με απαραίτητη τη χρήση Διαδικτύου.

5.1 Τρόπος Εγγραφής στην κοινότητα χωρίς πληρωμή
Η δωρεάν εγγραφή στην κοινότητα μας γίνεται μία φορά, δεν απαιτεί ανανέωση και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα μέρος του υλικού μας δωρεάν. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε δωρεάν στην κοινότητά μας θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε τον σχετικό προσωπικό λογαριασμό μέσα από τη σελίδα μας. Σημειώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή κάθε Free μέλος θα μπορεί να γίνει Premium μέλος εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας την παρακάτω σχετική διαδικασία.

5.2 Τρόπος Εγγραφής σε συνδρομή με πληρωμή
Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Premium Membership συνδρομητική υπηρεσία μας, πρέπει αντίστοιχα να δημιουργήσετε ειδικό προσωπικό λογαριασμό μέσα από τη σελίδα μας. Οι συνδρομή αυτή είναι τριμηνιαία, και η πληρωμή της θα γίνεται με αυτόματη ανανέωση. Το ποσό της πληρωμής θα πληρώνεται εφάπαξ στην αρχή κάθε τριμήνου και θα αφορά και τους τρεις μήνες. Με την εγγραφή σας, γίνεστε αυτόματα και μέλος της κοινότητάς μας και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε, ανά τρίμηνο το κόστος συνδρομής. Διακοπή της χρέωσης είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, εφόσον τηρηθεί η κάτωθι προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής. (βλ. 5.6 Ακύρωση Συνδρομής παρακάτω).

5.3 Χρεώσεις Συνδρομής με πληρωμή
Η συνδρομή για την υπηρεσία του διαδικτυακού ιστότοπου, θα χρεώνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ανά τρίμηνο, μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή σας.
Η χρέωση γίνεται κατά την ημερολογιακή ημέρα που συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας, δηλαδή την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα χρέωσής σας ενδέχεται να διαφέρει, για παράδειγμα, εάν η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει προχωρήσει με επιτυχία ή εάν η συνδρομή πληρωμής ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα. Μπορείτε να δείτε την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής στον ισότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «Λογαριασμός», χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ σας.

5.4 Τρόποι πληρωμής συνδρομής
Η πληρωμή της συνδρομή σας γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους υποδεικνυόμενους έγκυρους τρόπους πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «Λογαριασμός».
Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή στην ακύρωση του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να λάβει χώρα η έγκυρη πληρωμή. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα επεξεργαστούμε ξανά την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας. Όταν ενημερώσετε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας ή ανανεώσετε το χρηματικό διαθέσιμο στον ήδη υπάρχοντα τρόπο πληρωμής, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να τον χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής – εφόσον δεν έχετε ακολουθήσει την διαδικασία ακύρωσης συνδρομής (βλ. άρθρο Ακύρωση παρακάτω) και διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας.
Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με την Εταιρεία.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι παραχωρούμε την επεξεργασία πληρωμών και όλο το γενικό χειρισμό των συναλλαγών στην PayPal Services, επομένως παρακαλούμε ανατρέξτε στο User Agreement και Privacy Policy της PayPal. Δεν αποθηκεύουμε στοιχεία τραπεζικών καρτών και δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία των πελατών με τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε αναγκασμένοι.

5.5 Δόλια Πληρωμή Συνδρομής
Εάν υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμαστε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία αυτής της πληρωμής. Η νομιμοποίηση της πληρωμής μπορεί να ζητηθεί εάν υπάρχει υπόνοια εγκλήματος και να αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για αντίστοιχες περιπτώσεις.

5.6 Ακύρωση Συνδρομής
Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Human Flourishing Movement οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Από την στιγμή που θα ακυρώσετε την συνδρομή σας θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Human Flourishing Movement μέχρι το τέλος της περιόδου χρήσης  της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρηματικών ποσών που χρεώθηκαν για περιόδους χρήσης της υπηρεσίας που δεν χρησιμοποιήθηκαν από επιλογή σας, χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής σας. Μετά την διεκπεραίωση της πληρωμής (είτε για αγορά είτε για ανανέωση της συνδρομής) αρχίζει αυτόματα η παροχή των σχετικών υπηρεσιών, δυνατότητα προβολής / μετάδοσης του υλικού οπότε και χάνεται κάθε δικαίωμα για υπαναχώρηση.

5.7 Υπαναχώρηση και επιστροφή χρημάτων
Υπαναχώρηση και επιστροφή χρημάτων στον πελάτη πραγματοποιείται στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί χρέωση / ανανέωση από την Εταιρεία παρά την έγκαιρη και ορθή αίτηση διακοπής του πελάτη σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον ο πελάτης κάνει αίτημα επιστροφής χρημάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας info@humanfm.or ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της HFM https://humanfm.org/en/epikoinonia/ εντός επτά ημερών από την ημέρα της ανανέωσης.

Αφού ακολουθήσετε τον ενδεδειγμένο τρόπο ακύρωσης και μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της συνδρομής σας, παύει κάθε δικαίωμα του διαδικτυακού τόπου για χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτα & τα στοιχεία σας διαγράφονται. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης αφού έχετε ακολουθήσει την διαδικασία ακύρωσης, γίνεται επιστροφή χρημάτων.

-Συγκεκριμένα για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Στη Κοινότητα Θετικής Ψυχολογίας κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Το δικαίωμα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο.
-Συγκριμένα για την Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων
A.Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση μαθήματος με υπαιτιότητα της Εταιρείας, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της Εταιρείας.

B.Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι ως πωλητές ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είμαστε εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα κακοποίησης. Είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε επιστροφές που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Ελπίζουμε ότι καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθούμε πάντα να ενεργούμε δίκαια έτσι ώστε να μένετε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας και με σκοπό να μπορούμε να παραμένουμε σε λειτουργία για να συνεχίσουμε να σας εξυπηρετούμε.

5.8 Αλλαγές στην τιμολόγηση
Η Human Flourishing Movement διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της υπηρεσίας σας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας (τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία Ακύρωσης, που προβλέπεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Σημειώνουμε επίσης ότι ενίοτε μπορεί να υπάρχει κάποια προσφορά έκπτωσης στην τιμή εγγραφής για τα μέλη με πληρωμή, οπότε και σε μια τέτοια περίπτωση η τιμή που θα κατοχυρωθεί για το μέλος που εγγράφεται εκείνη τη χρονική στιγμή θα είναι εκείνη της προσφοράς, η οποία με το τέλος της προσφοράς θα αναδιαμορφώνεται στη τιμή συνδρομής που ορίζει η Εταιρεία. Επίσης σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρξουν προσφορές είναι που θα αφορούν μόνο τα καινούρια μέλη και αντίστοιχα προσφορές που θα αφορούν μόνο τα Premium ή και τα Free μέλη.

6. Aγορά μεμονωμένης συμμετοχής σε online/δια ζώσης event/δραστηριότητες
6.1 Όροι Χρήσης αγοράς μεμονωμένης υπηρεσίας
Τα μέλη της κοινότητας που έχουν επιλέξει την Free ή και Premium επιλογή θα έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να αγοράσουν και μεμονωμένα τη συμμετοχή τους για κάποιο event ή δραστηριότητα που δεν θα διατίθεται στις αντίστοιχες επιλογές αυτών. Η επιλογή για το ποια events ή δραστηριότητες θα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (της μεμονωμένης αγοράς από μέλη) θα είναι αποκλειστικά επιλογή της Εταιρείας και τα μέλη θα μπορούν να πληροφορηθούν για αυτό μέσα από σχετική διαφήμιση που θα λαμβάνει τόπο εντός της κοινότητάς μας, δηλαδή του ιστότοπού μας, με όποιο τρόπο. Tα μέλη θα μπορούν να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο ηλεκτρονικά και να κλείσουν τη συμμετοχή τους για το event που επιθυμούν. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού θέσεων προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν τα premium members και κατόπιν θα τηρείται αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας αγοράς. Το κόστος για αυτές τις δραστηριότητες/events θα είναι συγκεκριμένο και θα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος συνδρομής του μέλους (Free / Premium) αλλά και με το εκάστοτε περιεχόμενο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των σχετικών εκδηλώσεων σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ελάχιστων συμμετεχόντων, όπως αυτός ορίζεται από την Εταιρεία.

Σημειώνεται επίσης ότι ανάλογα με τη φύση και το είδος της εκάστοτε δραστηριότητας ενδέχεται να περιλαμβάνονται και επιπλέον όροι (για παράδειγμα να επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε μέλη άνω των 18 ετών κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση οι όποιοι επιπλέον όροι θα διευκρινίζονται ρητά με την ανακοίνωση και προσφορά της εκάστοτε δραστηριότητας.

6.2 Τρόπος πληρωμής
Για την διασφάλιση των συναλλαγών σας ο διαδικτυακός τόπος δεν επεξεργάζεται/διαχειρίζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών σας καρτών. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τον διαδικτυακό τόπο γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πληρωμών Paypal, η οποία πληροί όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου κριτήρια για την διαδικασία αυτή. Εφόσον ο χρήσης είναι μέλος και επιλέξει ότι θέλει να αγοράσει την μεμονωμένη υπηρεσία μέσα από τον ιστότοπό μας, οδηγείται και στη σχετική σελίδα πληρωμής.

6.3 Ακύρωση / Επιστροφή χρημάτων
Ο χρήστης/μέλος, με την αγορά της μεμονωμένης συμμετοχής του στη δραστηριότητα κλείνει και τη θέση συμμετοχής του για το συγκεκριμένο event. Για τις σχετικές αγορές μεμονωμένων υπηρεσιών δεν υπάρχει η επιλογή ακύρωσης και δεν προβλέπεται καμία διαδικασία επιστροφής χρημάτων παρά μόνο εάν η εκδήλωση ακυρωθεί με ευθύνη της Εταιρείας (για παράδειγμα λόγω του ότι δεν καλύφθηκε ο απαραίτητος για τη διεκπεραίωση αριθμός των συμμετεχόντων). Μόνο σε αντίστοιχη περίπτωση, η Εταιρεία θα επιστρέφει σε όσους πελάτες είχαν αγοράσει τη συμμετοχή τους, το αντίστοιχο ποσό.

7. Υπηρεσίες Τρίτων – Υπηρεσίες Ευ Ζην
7.1 Περιγραφή
Τα μέλη με premium συνδρομή δικαιούνται επιπλέον και εκπτώσεις σε υπηρεσίες τρίτων που προσφέρονται μέσα από την κοινότητα μάς. Οι υπηρεσίες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση του ΕΥ ΖΗΝ που πρεσβεύει η Εταιρεία μας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ξεκάθαρα υπηρεσίες τρίτων και προσφέρονται μόνο στα premium μέλη ως συνέπεια του ότι η συνδρομή τους είναι επί πληρωμή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, με το ποσό της έκπτωσης που επιλέγει να διαθέσει ο συνεργάτης αλλά ούτε και με τη χρονική διαθεσιμότητα αυτών. Επιπλέον αυτές οι συνεργασίες δεν είναι μόνιμου χαρακτήρα και ενδέχεται να εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Premium συνδρομή, το κάθε μέλος θα λαμβάνει ένα email το οποίο θα περιέχει το σύνδεσμο μέσα από την κοινότητα που το μέλος θα μπορεί να επισκεφτεί και να δει τις διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή συνεργασίες. Επιπλέον ανά πάσα στιγμή το μέλος με premium συνδρομή θα μπορεί να επισκέπτεται τη σχετική σελίδα ώστε να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες τρέχουσες συνεργασίες.

7.2 Τρόπος χρήσης
Η επικοινωνία, καθώς και ο τρόπος αγοράς/χρήσης των υπηρεσιών από τρίτους γίνεται απευθείας από το μέλος με τον συνεργάτη. Ο κάθε συνεργάτης αναφέρει μέσα από την αντίστοιχη σχετική σελίδα της κοινότητας μας τους σχετικούς τρόπους επικοινωνίας και τους όρους χρήσης της έκπτωσης που επιθυμεί να διατηρεί. Ενδέχεται κατά την επικοινωνία σας με το συνεργάτη για την αγορά των υπηρεσιών με έκπτωση να σας ζητηθεί το email της εγγραφής σας με τον οποίο ο συνεργάτης θα μπορεί να βεβαιωθεί ότι είστε ενεργό Premium μέλος της κοινότητας μου. Διευκρινίζεται ότι ο συνεργάτης δεν έχει στην κατοχή του καμία προσωπική πληροφορία που έχετε δώσει εσείς σε εμάς παρά μόνο τη δυνατότητα να ελέγξει εάν αυτό το email είναι έγκυρο ώστε να λάβετε τη σχετική έκπτωση που δικαιούστε.

8. ΕSHOP
8.1 Όροι Χρήσης e-shop
Μέσα από το διαδικτυακό χώρο www.humanfm.org , η Εταιρεία παρέχει προϊόντα που διατίθενται προς πώληση.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία/αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εγγραφή μέλους (Free/Premium) δεν είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Επιπλέον για τη χρήση του e-shop μπορεί κάποιος να δημιουργήσει Λογαριασμό παρακολούθησης παραγγελιών ή να συνεχίσει ως επισκέπτης στον ιστότοπο. Όμως για τα μέλη με συνδρομή ή τα μέλη που επιλέγουν να διατηρούν Λογαριασμό για το σκοπό του eshop θα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους καθώς με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών στοιχείων του ιστορικού των αγορών καθώς και των διευθύνσεων αποστολής για μελλοντικές αγορές. Σημειώνουμε επίσης ότι ανά καιρούς υπάρχει περίπτωση η Εταιρεία να παρέχει εκπτώσεις μόνο για τα μέλη της κοινότητας.

8.2 Γενικοί όροι eshop
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

8.3 Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

8.4 Είδη προς Πώληση – Τιμές
Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Για τα παρεχόμενα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας η Εταιρεία φέρει κάθε νόμιμη υποχρέωση.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από τυχόν προωθητικές ενέργειες τις παραγγελίες για τις οποίες ζητείται η έκδοση τιμολογίου. Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι η διάθεση των προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλει τη δημόσια αιδώ.

8.5 Παραγγελία
Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούται ο Χρήστης. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού η Εταιρεία διενεργήσει έλεγχο διαθεσιμότητας των προϊόντων και ο Χρήστης λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του, με το οποίο η Εταιρεία θα αποδέχεται την πρόταση αγοράς του Χρήστη.
Για να προβεί ένας Χρήστης σε παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό αν είναι νέος Χρήστης. Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί και να τα προσθέσει στο Καλάθι Αγορών του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας με βάση τις επιλεγμένες συνθήκες για την ολοκλήρωση της αγοράς.
Πριν ολοκληρώσει την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος, ο Χρήστης οφείλει να σιγουρευτεί ότι τα προϊόντα τα οποία έχει θέσει στο Καλάθι Αγορών είναι αυτά που επιθυμεί να αγοράσει και στην ποσότητα που επιθυμεί να τα προμηθευτεί.
Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Ιστοσελίδα μέσω της αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που ο Χρήστης έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής παραγγελίας για την οποία ζητείται η έκδοση με τιμολόγιο.

8.6 Τρόπος Πληρωμής
Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια είτε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό. Η Ιστοσελίδα δεν παρακρατά ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε Χρήστη. Τα στοιχεία αποθηκεύονται μόνο μετά από αίτημα του Χρήστη σε ασφαλές σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων.

8.7 Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής
Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, το προϊόν αποστέλλεται στον Χρήστη μέσω Εταιρείας ταχυμεταφοράς με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία με σκοπό τη βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον Χρήστη.

Το κάθε προϊόν που προβάλλεται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας φέρει σήμανση της διαθεσιμότητάς του. Συμφωνείται ότι ο χρόνος αποστολής του προϊόντος εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες όσο και από την τυχόν ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται η ύπαρξη κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία ταχυμεταφορικής Εταιρείες κλπ) για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

8.8 Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος
Η Ιστοσελίδα και ο Χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω γραπτής επικοινωνίας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας, https://humanfm.org/epikoinonia/, που προσφέρει η ιστοσελίδα της Εταιρείας επιλέγοντας τη σχετική θεματολογία «e-shop» ή με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@humanfm.org. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των προϊόντων αυτής. Η Ιστοσελίδα εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολο της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον Χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή.

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά ο Χρήστης δεν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την αγορά, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς, κατά τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο Χρήστης που επιθυμεί να προβεί σε υπαναχώρηση επωμίζεται εξολοκλήρου τα έξοδα αποστολής επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία.

8.9 Περιορισμός Ευθυνών – e-shop
Κάθε Χρήστης εξαιρεί, καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από τη χρήση των προϊόντων.

Επιπλέον, η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8.10 Ελαττωματικό προϊόν
Στην περίπτωση που ένα προϊόν που αγόρασες παρουσίασε κάποιο ελάττωμα, έχεις το δικαίωμα να το επιστρέψεις σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
Για να επεξεργαστούμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο το αίτημα επιστροφής, καλό θα είναι να φωτογραφίσεις το προϊόν που θέλεις να επιστρέψεις. Φρόντισε οι φωτογραφίες που θα ανεβάσεις στη φόρμα επιστροφής να απεικονίζουν καθαρά το ελάττωμα, εάν αυτό είναι ορατό. Περίγραψε το πρόβλημα ώστε η ομάδα της Human Flourishing Movement να έχει την πλήρη εικόνα της βλάβης. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σου και θα σου αποστείλουμε e-mail για την εξέλιξή του και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εφόσον το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό, τα όποια έξοδα αποστολής επιστροφής αυτού στην Εταιρεία καλύπτονται από την Εταιρεία.

8.11 Περιορισμοί επιστροφών
Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή παραλαβής λάθος προϊόντος το αίτημα επιστροφής πρέπει να καταχωρείται μέσα σε διάστημα 14 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Μετά από το διάστημα αυτό η επιστροφή δε μπορεί να γίνει δεκτή.

Προϊόντα που έχουν εμφανίσει κάποια βλάβη, μπορούν να επιστραφούν μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νόμιμη ή και την εμπορική εγγύηση τους. Θα βρεις περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις στην παράγραφο Ελαττωματικό προϊόν.

8.12 Παραστατικό αγοράς
Για να μπορέσεις να επιστρέψεις ένα ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να έχεις κρατήσει το παραστατικό αγοράς.

Αν έχεις παραλάβει τιμολόγιο, θα πρέπει να εκδώσεις δελτίο αποστολής και να το συμπεριλάβεις στη συσκευασία. H Εταιρεία θα σου αποστείλει το πιστωτικό τιμολόγιο αφού παραλάβει τα προϊόντα.

8.13 Επιστροφή Χρημάτων & Αντικατάσταση
Για τις επιστροφές λόγω υπαναχώρησης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης ξεκινά άμεσα, με την παράδοση του δέματος προς επιστροφή στη μεταφορική Εταιρεία. Οι επιστροφές που αφορούν ελαττωματικά προϊόντα περνούν από τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου πριν προχωρήσουμε σε αποζημίωση, ώστε να επιβεβαιωθεί ο λόγος επιστροφής και να διαπιστωθεί ότι η βλάβη προκύπτει από κατασκευαστικό λάθος και όχι λόγω κακής μεταχείρισης. Σημείωσε ότι κάποια προϊόντα θα πρέπει να ελεγχθούν και ενδεχομένως να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εγκριθεί η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα προχωρήσουμε σε ό,τι επέλεξες στη φόρμα επιστροφής.

Εάν διάλεξες την επιστροφή χρημάτων και η εξόφληση της παραγγελίας σου είχε πραγματοποιηθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα επιστρέψουμε το ποσό που έχεις καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποίησες για την εν λόγω παραγγελία. Τα χρήματά σου αποδεσμεύονται άμεσα από εμάς, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες, για να εκκαθαρίσουν το ποσό οι τράπεζες. Η επιστροφή των χρημάτων στον λογαριασμό σου μπορεί να φαίνεται είτε ως κίνηση αντιλογισμού, ακύρωση της εντολής πληρωμής της παραγγελίας σου, είτε ως κατάθεση από την Human Flourishing Movement.

Εάν έχει επιλεχθεί η αντικατάσταση, θα προβούμε σε αποστολή νέου προϊόντος στο χώρο σου με δικά μας έξοδα.

Για τις επιστροφές λόγω παραλαβής λάθος προϊόντων, θα επιλέξουμε είτε να σου αντικαταστήσουμε το λανθασμένο προϊόν με το ορθό είτε να σου επιστρέψουμε το αντίτιμο της αγοράς σου.

8.14 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται σε κατηγορίες προϊόντων που αφορούν:
Α) Digital προϊόντα τα οποία γίνονται download απευθείας με την αγορά.

8.15 Οδηγίες προετοιμασίας & προϋποθέσεις για την αποδοχή της επιστροφής
Για να δεχτούμε την επιστροφή σου, θα πρέπει:
Το προϊόν να είναι καλά συσκευασμένο σε ανθεκτικό κουτί. Προτίμησε την αρχική συσκευασία, αν δεν την έχεις, διάλεξε μια συσκευασία που θα προστατεύει το προϊόν από οποιαδήποτε φθορά κατά τη μεταφορά. Αν το προϊόν είναι ήδη μέσα σε κουτί, τότε πρόσθεσε ένα περιτύλιγμα ή μια σακούλα, ώστε να μην τοποθετηθεί το voucher αποστολής πάνω στο πρωτότυπο κουτί.

Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, το δέμα να περιλαμβάνει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το δελτίο αποστολής – επιστροφής εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε με τιμολόγιο.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, θα πρέπει επιπλέον να φροντίσεις:

 • Tο προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν.
 • H συσκευασία του θα πρέπει να είναι η αυθεντική και σε άριστη κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές στα προϊόντα με κατεστραμμένη, ελλιπή ή με εμφανή σημάδια φθοράς συσκευασία.

8.16 Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί  τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

8.17 Περιορισμένη άδεια
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
1. πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
2. δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

9. Άδεια πρόσβασης
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και όλο το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια είτε της περιήγησης είτε και της εγγραφής σας στο Human Flourishing Movement, σας παρέχουμε περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρείας

 • προβολή βίντεο,
 • ανάγνωση διαδικτυακών βιβλίων (eBook), διαδικτυακών άρθρων
 • ή κάθε άλλου διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού
 • παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων
 • παρακολούθηση διαδικτυακών σεμιναρίων
 • χρήση e-shop
 • ενημέρωση για την Εταιρεία Human Flourishing Movement και τις υπηρεσίες που προσφέρει

Με την εγγραφή σας στο Human Flourishing Movement δεν σας παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για δημόσια προβολή ή ανάγνωση.

Επίσης δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της απλής ιδιωτικής θέασης,

 • η αναπαραγωγή,
 • εκμετάλλευση,
 • αντιγραφή,
 • δημοσίευση
 • ή επεξεργασία του περιεχομένου της Εταιρείας, ολική ή μερική.

10. Συμμόρφωση
Η ιστοσελίδα απευθύνεται για προσωπική χρήση. Προϋπόθεση για την χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρακάτω:
-Να μην γίνεται χρήση της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή σκοπό που υπόκεινται κάτω από οποιονδήποτε νομοθεσία, ή που απαγορεύεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
-Να μην γίνονται συκοφαντικά, δυσφημιστικά ή προσβλητικά σχόλια ή οτιδήποτε σχετικό στην ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενό της, όπου θα μπορούσε να οδηγήσει εμάς ή τρίτο πάροχο σε ανυποληψία ή ηθική βλάβη.
-Να μην ανασχηματίσει, να αντιγραφεί, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει, να μεταδώσει, να εκχωρήσει, να εκχωρήσει, να εκδώσει, να αναθεωρήσει, να εκτελέσει, να μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσει, συνδέσει ή δημιουργήσει κάτι επιβλαβές στην ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενο της εκτός από οτιδήποτε επιτρέπεται, από εμάς μέσα από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή μέσα από τον νομικό πλαίσιο της χώρας.
-Να μην γίνει χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να διανεμηθούν ιοί.
-Να μην παρουσιάσετε ή υπονοήσετε ότι εμείς παρέχουμε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία εκτός αν έχουμε με νέους όρους αναφέρει κάτι σχετικό σε έγγραφο έντυπο.
-Να είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων ή εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση και πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία και απόρρητα δεδομένα μυστικά.

Σημειώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να εμποδίσουμε ή να αποτρέψουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας αν δεν συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιοδήποτε σχετικό Νόμο.

11. Πρόσβαση
Το μέλος που δημιούργησε λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου χρεώνεται με τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής (Premium member) και έχει πρόσβαση και έλεγχο στον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο. Για να διατηρήσετε τον έλεγχο του λογαριασμού σας και να αποτρέψετε την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου αυτόν, δεν πρέπει να αποκαλύψετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασής σας ή της μεθόδου πληρωμής (για παράδειγμα, τα τελευταία τέσσερα ψηφία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας) που σχετίζονται με το λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας. Η Εταιρεία δεν θα σας ζητήσει ποτέ πληροφορίες και τα στοιχεία της κάρτα σας. Οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία αποτελεί απόπειρα κλοπής των στοιχείων σας από άτομο που δεν εργάζεται στην Εταιρεία και σας παρακαλούμε για την άμεση αναφορά του περιστατικού.

12. Τροποποίηση Υπηρεσιών
Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους, τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών από τρίτους που διαθέτει, δεδομένης της κινητικότητας αυτού του τύπου υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης για τεχνολογικές αλλαγές, εξέλιξη της αγοράς, μεταβολή των οικονομικών συνθηκών κ.λπ. Οι όποιες αλλαγές θα γνωστοποιούνται μέσα από το διαδικτυακό μας χώρο και είναι ευθύνη του Χρήστη να επισκέπτεται το διαδικτυακό μας τόπο, τη σελίδα του προφίλ του εφόσον είναι μέλος και τους παρόντες όρους χρήσης όπου ανάλογα με το είδος της αλλαγής θα μπορεί να ενημερωθεί εγκαίρως για τις όποιες σχετικές αλλαγές.

13. Διακοπές Διαθεσιμότητας και Συντήρησης
Η Εταιρεία σας προσφέρει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, την έλλειψη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή την προσωρινή αναστολή της για λόγους που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου τυχαίου συμβάντος, ανωτέρας βίας, παρέμβασης τρίτου μέρους ή χρήστη. Σε περίπτωση διακοπής λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη βελτίωση της υπηρεσίας ή τυχόν συντήρηση ή αναβάθμιση των ανάλογων συστημάτων, η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε ως email επικοινωνίας, όποτε είναι τεχνικά εφικτό, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τις ημερομηνίες των εργασιών συντήρησης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτές οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταργήσετε ή μεταβάλλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε, χωρίς να έχετε ενημερώσει για τη σχετική μεταβολή και χωρίς να έχετε δηλώσει τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση.

14. Ακρίβεια των πληροφοριών και διαθεσιμότητας στην ιστοσελίδαΕνώ χρησιμοποιούμε όλους μας τους πόρους με σκοπό να παρέχουμε έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, δεν αντιπροσωπεύουμε, εγγυόμαστε ή υποσχόμαστε ότι οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου είναι ή παραμένει διαθέσιμο, έγκυρο και ολοκληρωμένο, χωρίς λάθη ή προβλήματα για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε βάση μπορεί να δώσετε σε πληροφορία στην ιστοσελίδα αποτελεί δική σας ευθύνη και ενδέχεται να διακόψουμε ή να αναβάλουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας για διαφορετικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται για την γενική πληροφόρησή σας και σκοπό έχει μόνο να σας ενημερώσει σχετικά με εμάς, τα προϊόντα, τα νέα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να ανήκουν στα ενδιαφέροντά σας. Δεν εμπεριέχονται πληροφορίες ή συμβουλές τεχνικού, οικονομικού ή νομοθετικού χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην ιστοσελίδα για οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία
Eπιπλέον, και ενώ κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα θα είναι για πάντα διαθέσιμη ή ότι δεν διαταραχτεί σε οποιαδήποτε περίπτωση η ομαλή της λειτουργία.

15. Πνευματικά δικαιώματαΑυτή η ιστοσελίδα και όλα τα πνευματικά δικαιώματά της (χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με το περιεχόμενό της) ανήκουν σε εμάς. Διατηρούμε και κατοχυρώνουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα (τα οποία περιλαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό τα trade marks, το όνομα του domain, τον σχεδιασμό, τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων, και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή στοιχείο της σελίδας μας) ανεξάρτητα με το αν βρίσκεται καταγεγραμμένο ή όχι οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το σύνολο των διαδικτυακών μαθημάτων, των βίντεο, των διαδικτυακών βιβλίων και του λοιπού οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά έργα, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει το Ελληνικό Κράτος. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για την προστασία των παραπάνω δικαιωμάτων έναντι κάθε κακόβουλης προσβολής τους. Όλα τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, μέθοδοι και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επί των οποίων οι χρήστες δεν διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα.
Επιπλέον και όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ως αποτέλεσμα, κανένας από τους παραπάνω όρους δεν σας διασφαλίζει πνευματικά δικαιώματα σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα εκτός από την πρόσβασή σας σε αυτήν. Και επιπλέον κάνοντας χρήση του διαδικτυακού μας χώρου και υπηρεσιών, συμφωνείτε στον να μην προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή σε κάποιο συγκεκριμένο ψηφιακό στοιχείο ή άλλη υπηρεσία ασφαλείας ενσωματωμένη ή περιλαμβανόμενη στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

16 Γενικές Διευκρινίσεις
1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παραπάνω όρους. Οι νέοι μας όροι θα παρατίθενται σε αυτό το σημείο της ιστοσελίδας και με το να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας τις αλλαγές συμφωνείτε ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τις αλλαγές στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.
2. Εκτός αν αναγράφεται με διαφορετικό τρόπο στους παραπάνω όρους χρήσης, όλες οι παρατηρήσεις από εσάς σε εμάς πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω χρήσης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@humanfm.org ή της σχετικής φόρμας επικοινωνίας https://humanfm.org/epikoinonia/.
3. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που καταπατηθούν οι όροι από την δική μας πλευρά όταν αυτό συμβαίνει σε περιστάσεις πάνω από τον έλεγχό μας και χωρίς κάποιον περιορισμό (απεργίες, κλειδώματα και άλλες βιομηχανικές διαφορές, καταστροφή συστημάτων ή πρόσβαση στο δίκτυο, πλημμύρες, πυρκαγιές, έκρηξη ή ατύχημα).
4. Εάν οποιοσδήποτε όρος από την παραπάνω συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου όρου της συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί. Εάν επιλέξουμε να μην εφαρμόσουμε κάποιον όρο που δεν τηρήθηκε από την μεριά σας δεν σημαίνει ότι στον μέλλον δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον δικαίωμα μας σε σχέση με τον όρο αυτόν.
5. Οι συγκεκριμένοι όροι εμπεριέχουν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ μας ( είτε αναφέρεται εγγράφως είτε όχι). Σε περιπτώσεις απάτης ή ψευδής δήλωσης, δεν φέρουμε ευθύνη.
6. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας με τους παρόντες όρους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
7. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.