Καλάθι

Έλενα Κολιού

Έλενα Κολιού

Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια – Οικογενειακή θεραπεύτρια, με πολυετή εμπειρία. Είναι απόφοιτος Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδίκευση στην Ψυχική Υγεία του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης ολοκλήρωσε σπουδές στην Ψυχολογία (Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και συνέχισε με εξειδίκευσή στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Είναι πιστοποιημένη Συστημική Σύμβουλος (Προγράμμα εκπαίδευσης σε Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής) και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια/ Οικογενειακή θεραπεύτρια (Προγράμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία). Προσφάτως, ολοκλήρωσε την επιμόρφωσή της στη Σχολική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Πατρών).